Szenzációs népvándorlás kori leleteket találtak Szabolcsban

 http://hvg.hu/itthon/20050421regeszetileletek

Az épülő M3-as autopálya Nyíregyházát elkerülő részén, Nyírtura és Nagykálló között tizenöt lelőhelyet találtak a régészek, így bronz-, új kőkori, illetve népvándorlás kori településeket is.

Több ezer lelet került eddig elő az M3-as autópálya épülő, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasza nyomvonalának régészeti feltárása során – mondta Kurucz Katalin, a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgató-helyettese.Nyírpazony határában egy avar temetőt is feltártak, a török-tatár eredetű lovas nomád nép temetkezési helyén ötven sírra bukkantak. Találtak kelta és szarmata temetőt is.Az indogermán törzsek csoportjához tartózó kelták már az időszámítás előtti második évezredben Nyugat-Európában éltek, onnan húzódtak Keletre. A szarmaták, a szkítákkal rokon néptörzsek az Urál és Volga mentéről vándoroltak Nyugatra, így jutottak el a mai Szabolcs megye területére is – magyarázta. A leletek pontos összegzése ezután ad majd feladatot a szabolcsi múzeum munkatársainak, hiszen a feltárásoknak még nincs vége – mondta Kurucz Katalin.Az autópálya Nyíregyháza-Rozsrétszőlő és Nagykálló közötti részén lényegében márciusban kezdődött a feltárás. A régészek a munkaterületet novemberben kapták meg, így a tél miatt elodázódott a múlt kutatása. A jelentős számú lelőhelyre való tekintettel a szabolcsi régészek munkáját szegedi, valamint a romániai szatmárnémeti és a zilahi  múzeum szakemberei is segítik.

Pazonyiak a Szabadságharcban

Pazonyiak a Szabadságharcban

Szájhagyományból tudjuk, hogy az 1848-as Szabadságharcban az egyszerű pazonyi emberek is részt vettek.

Közülük említi Bóna Gábor a „Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban” címü könyvében pazonyi Elek Ferencet, aki 1835-ben végez a kassai katonai nevelőintézetben. Biztosan jó katona, mert gyorsan emelkedik a ranglétrán. Először közvitéz a 34. gyalogezredben, majd a 16. határőrezred hadnagya. 1848 áprilisában kapja főhadnagyi kinevezését és áthelyezését a 18. határőrezredhez. Ide már nem vonul be, mert július 13-án – immár századosként – a 9. honvéd zászlóaljhoz kap beosztást.

1849 februárjában őmagyi rangban zászlóaljparancsnok megbízatást is kap. Áprilisban már a kecskeméti újoncezred parancsnoka, de nem sokáig, mert július 14-én a 129. honvéd zászlóalj parancsnoka lesz, egyben a 10. hadtest dandámoka. Itt kapja alezredesi rendfokozatát. A szabadságharc leverése után egy ideig bujkál, de 1851-ben elfogják és Pesten 15 évi várfogságra ítélik.

1856-ban kegyelmet kap. Visszatér szülőfalujába és birtokain gazdálkodik. Tíz évvel később a Szabolcs Megyei Honvédegylet tagjai között találkozunk nevével: 1888-ban halt meg Hajdúdorogon. Emlékét a községháza parkjában díszes kopjafa őrzi.

A szintén pazonyi lakos Reindl Sándor császári és királyi főhadnagy itt köt házasságot Ponti Aloisával 1848. február 24-én. Fiatal házasként áll be a honvédek közé. A bukás után nevet változtatva feleségével együtt vándorszínésznek áll. Az országot járva 1850-ben Rimaszombatban születik meg gyermekük, aki felnőve, szüleit követve szintén színész lesz. Müvésznevét férje után veszi fel, így lesz Blaháné Lujza, majd Blaha Lujza, a nemzet csalogánya.

M.M.L.

 

Átdaloltak ötven esztendőt

Átdaloltak ötven esztendőt

   Ötven évvel ezelőtt, 1955. március 8-án alakult meg a Nyírpazonyi Népdalkör.
   Nyírpazony (KM) – Tíz évvel a második világháború befejezése után a sebek már begyógyultak, a hadifoglyok zöme már hazatért, az embereknek újra kedve lett közösségekbe járni. Nyírpazonyban is sok színjátszó csoport alakult, akik egymással vetélkedve mutatták be a különböző színműveket.

Nőnapi összejövetel

   – Az előadások után gyakran elhangzott néhány ének is. 1955-ben a nőnapi összejövetel után igen szépen énekeltek az asszonyok és felvetődött a gondolat, hogy kellene egy női kórust alakítani. Ekkor volt a járási kulturális szemlére való benevezések időpontja is, elhatároztuk, hogy ezen már mi is részt veszünk. Heti 4-5 alkalommal próbáltunk. Így elértük azt, hogy a nyírbogdányi gyári kultúrházban megrendezett találkozón már sikerrel szerepeltünk – emlékezik vissza a régi időkre Ivancsó Dénes népművelő tanár, az együttes vezetője. – Ezt követően folyamatosan részt vettünk a körzeti, a járási, majd pedig megyei bemutatókon. Énekeltünk tanyanapokon, falunapokon, tűzoltóversenyen, lovasbemutatón és még vendéglőkben is. Nagy lendületet adott az országosan meghirdetett Röpülj Páva verseny, most már eljöttek a férfiak is, sőt sokan felnőtt gyermekeiket is hozták. Kórusunk is átalakult ekkor népdalkörré.
   – Az első nemzetközi találkozó Záhonyban volt, amikor az ungvári Faipari Vállalat népi együttesével adtunk közös műsort. Már ekkor meghívást kaptunk ungvári szereplésre. Útlevelünk még nem volt, így csoportos útlevéllel mehettünk át a határon, előbb az ungvári zeneiskola tanulóinak énekeltünk, majd a Filharmónia színpadán adtunk egész estét betöltő műsort. 1968-ban sikerült a Nyíregyháza és Vidéke Földműves Szövetkezet támogatását megnyernünk, mely a jogutódokban, az ÁFÉSZ-ben és a Szabolcs COOP Rt.-ben mind a mai napig megmaradt. Ezúton is köszönet érte. Ezután mindig részt vettünk a szövetkezet rendezvényein és az országos szövetkezeti bemutatókon is.

Felvidéken , Kárpátalján

   Az elmúlt évtizedekben az együttes még számos helyen megfordult. Tagjai voltak többek között Győrben, Pannonhalmán, Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Szegeden, Ópusztaszeren, Kiskőrösön, Szécsényben, Eperjesen, Késmárkon, Poprádon, Beregszászon, Huszton, Alsóőrben, Bécsben.

A gyümölcskarneválok rendszeres szereplője a Nyírpazonyi Népdalkör

Folyamatosan részt vettünk a körzeti, a járási, majd pedig megyei bemutatókon.
IVANCSÓ DÉNES

 

Ami mellett elrohanunk

Ami mellett elrohanunk

2003-10-28 10:42:19

Aki a négyesen Kisvárda felé utazik, ha csak valami sajátos ügye nincs, nem megy be Nyírpazonyba. Pedig ez érdemes lenne, hiszen egy nagyon szép, régi községet ismerhetünk meg. Egy szép késő őszi szombat vagy vasárnap délután akár kirándulásnak is jó Pazony és a Kabalás

Ha az utazó elindul a 4-es úton, Nyíregyházát elhagyva hamarosan egy igen szép községhez érkezik. A főútról jobbra lehajtva tárul a szeme elé Nyírpazony. Érdekes a falu históriája is, amiről már a XIII. századból is maradtak fenn írásos dokumentumok. A község neve az egykori birtokos Pazonyi család nevéből ered. Érdekesség, hogy a feljegyzések szerint Pazonyban már az 1500-as években iskolarendszerű oktatás folyt. A két ágra szakadt Pazonyi-család 1406-ban megosztozott a két házsoros, egyutcás falun, melynek utcáján kelet–nyugati az északi, mind a déli házak sorjában elegendő helyet hagytak az új települőknek: egy füzes, meggyfás helyet külön kijelöltek, hogy a kiosztandó telkek vége ezekre nyúljon.

A mai Nyírpazony Nyíregyháza tőszomszédságában már semmiben nem hasonlít az egykori településre. Különös értékű református temploma, amelyben Blaha Lujza szülei kötöttek házasságot. Görög katolikus temploma rendszeresen hangversenyek színhelye. Írók, művészek indultak a községből méltó hírnév felé. Szépen rendezett, fejlődő település, városi szintű közművekkel. A község igen fontos szerepet játszik a gazdasági termelésben és feldolgozásban, így járulva hozzá a megyeszékhely ellátásához. Legfontosabb termékei a dohány, a szőlő és az alma. Híres az itteni népdalkör is, a község kiemelkedő módon ápolja kulturális hagyományait. A községbeliek közül sokan találnak munkát a közeli városban. De Nyíregyháza és a háromezer lelkes Nyírpazony szinte mindennapos kapcsolatának más színhelye is van, mégpedig a községhez tartozó Kabalás, melynek természeti szépsége, pihenésre alkalmas területe népünnepélyek színhelye. A település és környéke kerékpárúton is elérhető!

(burget)

Forrás: www.indexkelet.hu

Búcsút intenek az Aranyalmának

A nagycsoportosok Kozák Istvánné vezető óvónő és Berta Judit óvónő társaságában

A huszonöt nagycsoportos tokaji hajókiránduláson vesz részt

A beiratkozási időszak kellős közepén Kozák Istvánné, az Aranyalma óvoda vezetője elmondta, hogy a született gyermekek létszámának megfelelően arányos az eddigi érdeklődés: eddig kilencen jelentkeztek, összesen pedig közel harminckét új ovissal kalkulálnak.

– Június 6-án huszonöt nagycsoportos búcsúzik az óvodától. Délelőtt szűk körben tartunk évzárót, délután öttől pedig a vendégeknek műsorral kedveskedünk, majd a szülői munkaközösség gyermekzsúrt szervez.

Az azt követő héten a nagycsoportosok tokaji hajókiránduláson vesznek részt, tehát emlékezetes és tartalmas lesz a búcsú.