„Csalogány” Nyugdíjas Klub kirándulása

„Csalogány” Nyugdíjas Klub kirándulása A „Csalogány” Nyugdíjas Klub kirándulást szervezett tagjainak, amit 2014. szeptember 25-én valósítottak meg. A program szervezéséhez a Nyírpazonyi Önkormányzattól kért segítséget a Klub vezetője Haluza Lászlóné. Reggel 7.00-kor indultak és az első megálló Mezőkövesd volt, ahol a város történetéről hallhattak egy kisebb előadást, miközben az Önkormányzattól kapott reggelit elfogyasztották. Ezt követően […]

Ifj. Ónodi István Miklós és Dr. Szováti Éva Ildikó

    Ifj. Ónodi István Miklós  és  Dr. Szováti  Éva Ildikó 2014. augusztus 3-án 14.00 kor kötött házasságot a Hetednapi Adventista Egyház szertartása szerint a Nyírpazonyi Béke utcai Imaházban. A nem mindennapi eseményt a Szabolcsi Adventista Vegyeskar színesítette. Különlegessége volt a szertartásnak, hogy háromszínű szalagot font  össze a fiatal pár, az arany jelképezte Istent, a […]

Nyíri Arborétum Nyírpazony – Kabalás

E füvészkert létének legfőbb célja az, hogy összegyűjtse a környék és a Kárpát-medence növényeit, óvja állatait, és fenntartsa az életközösségek fajgazdagságát. Mindemellett feladata, hogy megismertesse a természet szépségét az odalátogatókkal, valamint lehetőséget teremt arra, hogy a nyugalom és békesség szigeteként minden embernek örömöt és felüdülést nyújtson. A gyűjteményes kert Nyíregyháza – Sóstóhegy és Nyírpazony – […]

Józsa Lajos

Józsa Lajos 1920-ban született Nagykárolyban, Károli Gáspár bibliafordítónk városában, ahol annak idején megyei főjegyző volt Kölcsey Ferenc, és az ottani megyebálon ismerte meg Petőfi Sándor Szendrei Júliát. Tanulmányait az óvodától kezdve román nyelvű intézményekben végezte helyben és Zilahon. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott kezdte meg, de Erdély 1941-es visszacsatolásakor Debrecenben folytatta. Iskoláit végig kitűnő eredménnyel végezte. Nem […]

Ivancsó Dénes

Ivancsó Dénes 1951. december 8-án érkezett ugyancsak pedagógus feleségével Nyírpazonyba Nyírparasznyáról. Nyírpazonyban előbb igazgatóhelyettesi, majd igazgatói feladatot látott el. Az iskolai munkán kívül – pedagógustársai segítségével – színjátszó csoportokat szervezett, és a kiválóan betanult darabokat messze vidékeken is bemutatták. Karnagyi képzettségét hasznosítva énekkart szervezett, amely neves népdalkörré alakult. A népdalkör nemcsak itthon, de külföldön is […]