TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Nyírpazonyi Lakosokat, hogy a Polgármesteri Hivatal nyitvatartása az október 23-ai és a november 1-ei ünnepek miatt az alábbiak szerint módosul: október 12. (péntek) munkanap: 8-12 óra október 13. (szombat) munkanap: technikai okok miatt zárva október 22. (hétfő) munkaszüneti nap: zárva október 23. (kedd) ünnepnap: zárva október 24. (szerda) munkanap: 8-1630 óra   […]

Tájékoztatás téli tüzelőanyag támogatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartások tagjai által lakott gáz, vegyes- vagy fa tüzelésű fűtőberendezés által fűtött lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség téli tüzelőanyag kiadásainak viseléséhez nyújtott pénzbeli hozzájárulást biztosít. A téli tüzelőanyag támogatásra jogosult az a háztartás: ahol a háztartásban az egy főre jutó […]

Bursa pályázati felhívás

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. Az „A” típusú pályázatra azok a Nyírpazony területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, […]