Nyilatkozat ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Nyilatkozat ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Tisztelt Szülők!

 

  1. január 1-i dátummal ismét változik a minimálbér. Ezért újra nyilatkozniuk kell azoknak a szülőknek, akik az f. pontot jelölték meg a nyomtatványokon.

Emlékeztetőül, az f. pont az alábbiakat tartalmazza:

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 13o % -át

 

Az újabb nyomtatványokat a csoportokban dolgozó óvodapedagógusoktól kérjék, vagy az óvoda honlapjáról lehet letölteni.

 

A kitöltött nyilatkozatokat legkésőbb 2023.01.13-ig kérjük leadni az óvoda titkárságán.

Amennyiben a nyomtatvány nem érkezik vissza a megadott határidőre a gyermek teljes havi étkezési térítési díját ki kell fizetni.

 

Melléklet

Share