TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

KÉRELEM

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III. 06.) határozata alapján az alábbiakban határozzuk meg az óvodai ügyelet eljárásrendjét:

  • Az ügyelet szigorú szempontok alapján igényelhető, maximum 5 fős kiscsoportokban. A szülők erre vonatkozó igényüket nyilatkozat formájában tehetik meg.

Kizárólag

  • a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők gyermekei (egészségügy, stratégiai munkahelyek) részére,
  • munkavégzés miatt nem megoldható gyermek felügyelet miatt, nyilatkozatban közölt indoklás alapján

jogosultak egyéni elbírálással az ügyelet igénybevételére.

A nyilatkozathoz csatolni kell a szülő munkáltatói igazolását, mely tartalmazza a szülő munkarendjét is.

  • A gyermekek átvételének és átadásának módja:

– a gyermeket a szülő az óvoda bejárati ajtójában adhatja át az óvoda dolgozójának,

– a gyermek hazavitelekor a szülő a bejáratnál jelzi érkezését, és ott várja gyermekét,

– a szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába,

– ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át,

– ha napközben tapasztalunk betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul kérjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből,

– a szülő közvetlen munkakezdés előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni.

 

  • A szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap 10 óráig.

Nyírpazony, 2021.03.08.      

                                                                                   Dr. Faragóné Bankus Judit

                                                                                               óvodavezető

Share